Дейности

ДЕЙНОСТИ

КАКВО ИЗВЪРШВАМЕ

Предметът на дейност е ориентиран в няколко насоки:

Дейност 1

монтаж, преустройство и ремонти на пътнически и товарни въжени линии, кранове, шахтни подемни машини и др. (Удостоверение №С  384/31.07.2008г., вписано в Регистъра на ДАМТН – Главна дирекция)

Дейност 2

заплитане и корекции (ремонти) на стоманени въжета в т.ч , направа на инсталация за заплитане. (Сертификат от „Redaeli” Италия)

Дейност 3

магнитна дефектоскопия на стоманени въжета.

Дейност 4

консултантски услуги и експертизи в областта на експлоатацията на въжени линии, кранове, шахтни подемни машини и др.
Bulgarian