За нас

ЗА НАС

ЗА КОМПАНИЯТА

„СТАТОШ” ЕООД е фирма със значителни позиции в областта на монтажа и ремонта на съоръжения с повишена опасност.

Разполага със сериозна материална база и потенциал, основаващ се на квалифицирания екип от специалисти и монтажници така и на високото качество на изпълнените обекти.

„СТАТОШ” ЕООД е образувано през 2007г. като правоприемник на ЕТ “СТАТОШ – САШО АЛЕКСАНДРОВ” – гр.София, регистрирано през 1993г. Седалището на дружеството е: гр.София 1618, кв.Павлово, ул.Вихрен №42, ап.9. Управител е инж.Сашо Тодоров Александров.Предметът на дейност е ориентиран в няколко насоки:

 

  • Монтаж, преустройство и ремонти на мостови, козлови и кулокранове и др. (Удостоверение №С 384/31.07.2008г., вписано в Регистъра на ДАМТН – Главна дирекция)

 

Фирмата извършва проектиране на товароподемни кранове и подкранови пътища, изработване на конструктивна документация на съществуващи такива, извършване анализ за техническото състоянието на съществуващи товароподемни кранове, нивелачни снимки на подкранови пътища и увеличаване на товароподемността на съществуващи товароподемни съоръжения и подкранови пътища.

Фирмата извършва монтаж на товароподемни кранове от всякакъв тип, подкранови пътища, товарни платформи, строителни подемници. Фирмата извършва ремонт и модернизация на съществуващи товароподемни кранове състоящ се в подмяна на механизми и възли, подмяна на електрообзавеждане, вграждане на честотни регулатори на отделни механизми за осигуряване на ниски и стабилни работни скорости и плавност на пусковите и спирачни процеси, промяна на начина на управление, чрез вграждане на висящ команден пулт или радио управление и др.

Все повече се засилва тенденцията за съществуващи товароподемни кранове управлявани от кабина /или от висящ команден пулт/ да се модернизират с дублирана система за управление от пода като висящ команден пулт или радио управление.

Фирмата извършва абонаментно обслужване, аварийни и планови ремонти на товароподемни кранове, подкранови пътища, товарни платформи и др. на територията на Р. България.

 

  • Монтаж, преустройство и ремонти на  пътнически и товарни въжени линии(Удостоверение №С 384/31.07.2008г., вписано в Регистъра на ДАМТН – Главна дирекция)

 

Своеобразен връх в дейността за 2008 година на „СТАТОШ” ЕООД е цялостния монтаж на шестседалковата  въжена линия „Стойките – Снежанка” на „Пампорово”АД, която е най-голямата седалкова линия в България и региона.

През 2009 година „СТАТОШ“  ЕООД  работи като подизпълнител на обекти на италианската фирма „Leitner“ по монтажа на пътнически въжени линии и ски-влекове в Босна и Херцеговина, Румъния и Армения.

През 2013 година фирмата извършва пълна реконструкция на лифта в гр.Сопот.

През 2015 година отново на Пампорово е извършен цялостен монтаж на четириседалкова пътническа въжена линия „Двата моста“.

 

  • Заплитане и корекции (ремонти) на стоманени въжета в т.ч изтегляне на спомагателни въжета, развиване на барабан с въже, направа на инсталация за заплитане.

 

Постоянни обекти на фирмата са стоманените въжета на пътническите въжени линии и ски-влекове в курортите Банско, Боровец, Пампорово,Витоша както и много други в цялата страна, като са направени повече от 150 заплетки.

 

  • Магнитна дефектоскопия на стоманени въжета

 

Фирмата редовно извършва безразрушителен контрол на стоманени въжета, монтирани на:

– пътническите въжени линии и ски-влекове в курортите Банско, Боровец, Пампорово,Витоша както и много други в цялата страна.

– товарните въжени линии на „Солвей соди“ АД – гр.Девня, „Каолин“ АД – гр.Каолиново

– в шахтите на  мина “Черно море”- гр.Бургас, мини “Бобов дол”,мина „Балкан 2000”-гр.Твърдица, рудник „Евроманган”- с.Оброчище и много други с цел удължаване срока на експлоатацията им.

 

  • Консултантски услуги и експертизи в областта на експлоатацията на въжени линии, кранове, шахтни подемни машини и др.

 

Много сериозни  клиенти са „Солвей соди”АД-гр.Девня; „Плевен-цимент” АД

-гр.Плевен; „Дънди Прешъс Металс Челопеч” ЕАД – с.Челопеч, ТЕЦ„Марица-изток”2, „Арубис” АД – гр.Пирдоп, „Хюндай“ АД –гр.София и др.

 „СТАТОШ” ЕООД  разполага с богата ресурсна база.Тя включва инженерно-техническия персонал, механизация, автопарк и инструментариум. Квалифицираният персонал на фирмата е с богат опит и трудов стаж.

Механизацията е свързана основно с монтажната дейност, включваща богат инструментариум, специални приспособления и спомагателен инвентар.

Приоритет за развитието на фирмата е нейното бъдеще.То е свързано с разширяване пазарния дял в бранша, нейното професионализиране и усъвършенстване, увеличаване на числеността на персонала и постоянно повишаване качеството на изпълнение.

Целите на дружеството са насочени изцяло към потребностите на настоящите и бъдещи клиенти за постигане на максимална удовлетвореност по отношение на техните изисквания.

Bulgarian